ویسلوی (wisseloy)

کولر آبی سلولزی ویسلوی W3500C

 • طول: 730 میلیمتر
 • عرض: 730 میلیمتر
 • ارتفاع: 870 میلیمتر
 • نوع ورق: گالوانیزه
 • میزان هوادهی: 4420 مترمکعب در ساعت
 • ظرفیت آبگیری تشتک: 46 لیتر
 • توان موتور: 1/3hp

کولر آبی سلولزی ویسلوی W5000C

 • طول: 870 میلیمتر
 • عرض: 870 میلیمتر
 • ارتفاع: 1030 میلیمتر
 • نوع ورق: گالوانیزه
 • میزان هوادهی: 6630 مترمکعب در ساعت
 • ظرفیت آبگیری تشتک: 66 لیتر
 • توان موتور: 1/2hp

کولر آبی سلولزی ویسلوی W7000C

 • طول: 870 میلیمتر
 • عرض: 870 میلیمتر
 • ارتفاع: 1160 میلیمتر
 • نوع ورق: گالوانیزه
 • میزان هوادهی: 7820 مترمکعب در ساعت
 • ظرفیت آبگیری تشتک: 66 لیتر
 • توان موتور: 3/4hp

کولر آبی سلولزی ویسلوی W8500C

 • طول: 870 میلیمتر
 • عرض: 870 میلیمتر
 • ارتفاع: 1160 میلیمتر
 • نوع ورق: گالوانیزه
 • میزان هوادهی: 7500 مترمکعب در ساعت
 • ظرفیت آبگیری تشتک: 66 لیتر
 • توان موتور: 400

کولر آبی سلولزی ویسلوی W6000C-UD

 • طول: 870 میلیمتر
 • عرض: 870 میلیمتر
 • ارتفاع: 1030 میلیمتر
 • نوع ورق: گالوانیزه
 • میزان هوادهی: 6800 مترمکعب در ساعت
 • ظرفیت آبگیری تشتک: 66 لیتر
 • توان موتور: 1/2hp