شرایط تعویض و بازگشت کالا

تمامی محصولاتی که از سپهر الکتریک خریداری میکنید تنها در صورتیکه کالا بازنشده باشد امکان تعویض و عودت دارد مگر محصولاتی که خرابی داشته باشند و سپهر الکتریک در مقابل تعویض آن مسئولیت دارد.

برای بازگرداندن یا تعویض کالا، قبل از هر اقدامی با پشتیبانی هماهنگ بفرمایید. بعد از هماهنگی با پشتیبان، کالای مرجوعی را به آدرس مشخص شده ما ارسال کرده یا حضوری تحویل دهید.

 هزینه ارسال کالای مرجوعی بر عهده مشتری بوده مگر اینکه کالای دریافتی ایراد فیزیکی یا فنی داشته و به تصویب کارشناسان ما برسد. در هنگام تعویض یا استرداد کالا ارائه فاکتور الزامی است.

در صورت پس دادن کالا به علت وجود ایراد فنی در صورتیکه به تصویب کارشناسان ما برسد کل هزینه به حساب مشتری برگردانده می شود.